Antikvärdering


Många vill veta värdet på sina gamla föremål som de har hemma, som de kanske har fått genom arv av släktingar eller bekanta. Det finns ett par olika tillvägagångssätt man kan använda sig av för att ta reda på värdet av en antikvitet. Följ tipsen nedan för att få kunskap om hur man kan göra en antikvärdering.

För att avgöra värdet på en antikvitet så kan man börja med att försöka ta reda på tillverkningsåret på föremålet samt vem som har tillverkat antikviteten en gång i tiden. Många gånger får man dessa uppgifter av personen som man ärver eller köper en antikvitet av. Om du känner till tillverkningsåret och tillverkaren så ska du göra efterforskningar på denne för att se om personen var en respekterad hantverkare, konstnär, designer eller vad det är för antikvitet. Efterforskningar kan göras på biblioteket eller genom att vända sig till en professionell antikvärderare.

Varför antikvärdering?

När det kommer till antikviteter så är det många som anser att det är just värdet på föremålet som är intressant att veta. Nog för att historien bakom föremålet är betydelsefull och intressant, men just värdet är det som de flesta vill veta när det kommer till antikviteter. Hur gör man då för att få reda på värdet på ett föremål som man har i sin besittning?

Det finns ett par faktorer som bestämmer värdet på en antikvitet.

Den första faktorn är åldern på föremålet. När är din antikvitet tillverkad och var? Många föremål har ett daterat tillverkningsår som är synligt på objektet. Om du inte hittar tillverkningsåret så kan man ta föremålet till en expert som kan åldersbestämma objektet till ett ungefärligt tillverkningsår.

Den andra faktorn är hur sällsynt antikviteten är. Finns det massvis med likadana föremål? Eller är just ditt föremål det enda existerande? Ju färre kopior av antikviteten som finns på marknaden desto mer blir föremålet värt, är en bra regel att gå efter.

Den tredje faktorn är intresset för antikviteten. Här tas den historiska betydelsen av antikviteten i beaktning. Om en antikvitet finns i få exemplar och samtidigt har en intressant historia så ökar värdet på föremålet markant. Ett exempel är en tavla som gått i arv genom en kungafamilj i ett hundratals år, denna tavla har då en väldigt intressant historia och har ett högt värde om tavlan skulle komma ut på marknaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *